Leden van
Architectuur Kortrijk

Als private stichting zonder winstoogmerk wil Architectuur Kortrijk vernieuwende, 
beeldbepalende, kleinschalige en duurzame architectuur in Kortrijk bevorderen.

Onze leden:
Dirk Van Heuven (voorzitter)
Tom Adins
Thomas Allaert
Karel Debaere
Marc Delagrange
Jacques Laverge
Gerald Van Rafelghem
Steve Knockaert
Dimitri Vercaemst

 
 

Dank aan
al onze partners!